Näin Elisan Digihoiva parantaa ikäihmisten terveydenhuoltoa

Tervetuloa tutustumaan digitalisaation mahdollisuuksiin ikäihmisten terveydenhuollon apuna!

Opas kertoo sinulle, miten digitaaliset välineet lisäävät hoivan laatua ja ikäihmisten hyvinvointia, samalla kasvattaen hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä. Oppaassa kerromme muun muassa, kuinka

  • teknologialla mahdollistetaan mielekäs ja turvallinen vanhuus omassa kodissa
  • datan ja etäyhteyksien avulla parannetaan hoivatyön laatua ja helpotetaan priorisointia
  • työaikaa säästyy ja työn laatu paranee jo parissa kuukaudessa
  • ajansäästö heijastuu kustannuksiin.

Elisa Digihoiva on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoaville kunnille ja kaupungeille kehitetty ratkaisu, joka mahdollistaa ikäihmisten pärjäämisen itsenäisesti pidempään. Se on myös väline sosiaalisille kohtaamisille, joita vaille yksinasuva ikäihminen muuten jäisi. Lue oppaasta Lapinlahden tarina, jossa ratkaisuun kiinnyttiin pandemian aikana niin, ettei siitä haluta luopua vieläkään.

Oppaasta pääset myös kiinni kustannushyötyjen esimerkkilaskelmiin, jotka antavat osviittaa teknologiaratkaisujen tuomista vaikutuksista terveydenhuollon kustannuksiin.

Digitalisaatiolla helppoutta ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Terveydenhuollon ratkaisuissa Elisa on ollut mukana jo yli 20 vuoden ajan. Meillä on hyvä ymmärrys alan toimintatavoista ja prosesseista.

Monipuolisella palveluvalikoimallamme autamme sosiaali- ja terveysalan organisaatioita kehittämään asiakas- ja palvelukokemaa. Saat käyttöösi teknologisen kehityksen kärkiratkaisuja, joista hyötyvät niin asiakkaat, hoitoalan ammattilaiset kuin hoivaorganisaatiot