Rakenna myyntiprosessi asiakasta varten: vinkit asiakaslähtöiseen B2B-myyntiin

Milloin viimeksi olette tarkastelleet myyntiprosessianne kriittisin silmin?

Asiakaslähtöisyys on monissa yrityksissä nostettu toiminnan keskiöön, mutta myyntiprosessien suunnittelusta se jää yhä monesti uupumaan. Lataa asiantuntijoidemme kirjoittama opas asiakaslähtöisen myyntiprosessin kehittämisen avuksi. Oppaasta sinulle selviää muun muassa

  • parhaat käytänteet, jotka B2B-myynti voisi poimia kuluttajamyynniltä
  • asiakaslähtöisen myyntiprosessin kehittämisen kolme askelta
  • vinkit myynnin arkea helpottavan CRM-järjestelmän kehittämiseen ja viisi porrasta, jolla viet sen käytäntöön. 

Oppaasta pääset lukemaan myös, kuinka Savonia-ammattikorkeakoulu on onnistunut yhtenäistämään asiakaspolkuaan niin, että se näkyy tuloksessa työajan säästöinä sekä asiakkaalle tuotettuna lisäarvona. 

Vapauta myyjien aika asiakastyöhön modernisoimalla myynnin tukijärjestelmät

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, automaatioiden hyödyntäminen, asiakkaiden muuttuneisiin tilanteisiin reagoiminen ja sen kautta lisäarvon luominen ovat kaikki tapoja tuoda myyntiprosessi lähemmäs asiakasta. Asiakaslähtöinen myynti tekee myyjien työstä sujuvampaa: työaikaa säästyy, kun myyntiä tukevat työkalut hoitavat rutiinityöt myyjien puolesta. 

Oppaasta saat vinkit asiakaslähtöiseen myyntiprosessiin sekä myyntityötä tukevien työkalujen kehittämiseen. Lataa opas ja lue, miten tekin onnistutte modernisoimaan B2B-myyntinne.