Valjasta data paremman asiakaskokemuksen ajuriksi

Lataa asiantuntijaopas ja hyödynnä organisaation data onnistuneesti

Tiedätkö, miten voit aidosti kehittää yrityksen asiakaskokemusta datan avulla? Pystytkö hahmottamaan, mitkä tiedot vielä puuttuvat, miksi ne puuttuvat ja miten asian voi korjata? Tämän oppaan avulla ymmärrät paremmin, miten asiakasdataa voidaan hyödyntää asiakaskokemuksen kehittämisessä. Opas luo raamit niille edellytyksille, jotka yrityksessä tulee olla kunnossa ennen kuin teknologiaa kannattaa edes miettiä. 

Lataamalla asiantuntijaoppaamme saat selville muun muassa

  • millaisia kehityskohteita yrityksessäsi on datan keräämisessä, jalostamisessa, esittämisessä ja päivittäisessä käytössä
  • miten varmistat, että edellytykset datan hyödyntämiseen ovat kunnossa
  • miten valitset oikean teknologian avuksi
  • miten viet opit käytäntöön ja parannat asiakaskokemusta samalla kun kasvatat liiketoimintaa.

Data on asiakaskokemuksen, palveluiden ja ylipäänsä liiketoiminnan kehittämistä koskevien päätösten peruselementti.

Datan hyödyntäminen edellyttää, että relevantti data on saatavilla ja sitä osataan käyttää toimenpiteiksi kasvavien päätösten tukena. 

Pelkkä datan kerääminen ei siis riitä. Oppaan avulla tunnistat organisaationne haasteet ja kompastuskivet ja opit, millaisilla askeleilla pääsette sujuvasti eteenpäin asiakasdatan hyödyntämisen matkalla.